- Tips 'n Tricks -

Flexible vs. adaptive: bewegingsvrijheid van een subassy

 

 
van toepassing vanaf: Autodesk Inventor 9
Auteur: Jürgen Galba
 

flexible vs. adaptiveStel, men heeft een samenstelling waarvan enkele onderdelen tov elkaar nog moeten kunnen bewegen (vb cilinder + zuiger, of stuurlager...). In deze samenstelling zijn de messte onderdelen met elkaar zijn verbonden dmv constraints, maar voor de gewenste bewegingen zijn nog een aantal DOF's (Degrees Of Freedom) overgebleven. Men kan nog steeds onderdelen over een bepaalde vrijheidsgraad bewegen.

 

Een vrij bewegende cilindersamenstelling moet worden ingebouwd in een grotere samenstelling. Enkel al door het DOF symbool (CTRL+SHIFT+E) zichtbaar te maken, merkt men dat de onderlinge onderdelen van de subsamenstelling niet meer verplaatst kunnen worden, desondanks dit in de eigenlijke samenstelling wel ging. Dit komt doordat een samenstelling - eens ingebouwd - aanzien wordt als een star geheel.

 

FLEXIBLE

Uiteraard biedt Inventor een aantal mogelijkheden om de vrijheidgraden van subsamenstellingen op te halen. Een eerste is de functie FLEXIBLE, die men kan instellen door in de Inventor Browser Bar de subsamenstelling te selecteren en met RMK de optie Flexible aan te vinken. Indien het DOF nog steeds actief staat, zal men opmerken dat de beweging van de subsamenstelling beschikbaar komt.

Ook via de properties van de subsamenstelling kan men de optie Flexible instellen: RMK + Properties + tabblad Occurence + Flexible.

In de browserbar wordt de "Flexible" toestand aangeduid door het cilinder icoon

Een groot voordeel van Flexible is dat de beweging onafhankelijk is van haar eigen subassy. Dat wil zeggen, dat men een veelvoud van dezelfde subassy kan hergebruiken, terwijl de beweging uniek blijft aan de inbouwtoestand. Ondanks het dezelfde dataset is, kan men per subassembly met Flexible - een verschillende inbouwtoestanden gebruiken.

 

ADAPTIVE

Een tweede optie die men op identieke manier kan instellen is ADAPTIVE.

Men kan adaptiviteit gebruiken voor 3 doeleindes: adaptiviteit in een schets, in een feature, of op een vrije constraint (bewegingsadaptiviteit). Voor deze tip beperken we ons tot het gebruik van laatstgenoemde.

Op de subsamenstelling verwijderen we eerst de Flexible functie om aansluitend in hetzelfde RMK menu door te gaan met de Adaptive optie. Terug zal het DOF symbool de mogelijke bewegingsvrijheid aangeven, waarlangs men de nog vrije onderdelen kan vertrekken.

Ook via de properties van de subsamenstelling kan men de optie Adaptive instellen: RMK + Properties + tabblad Occurence + Adaptive.

In de browserbar wordt de "Adaptive" toestand aangeduid door het dubbele ronde pijl icoon.

 

Met Adaptive wordt de bewegingstoestand in de eigen subsamenstelling opgeslagen, waardoor de veelvouden niet meer onafhankelijk zijn. Dit merkt men heel goed wanneer één subassy bewogen wordt, en de veelvouden allemaal mee veranderen. Het maakt verder niet uit of de andere subsamenstellingen ook de adaptive eigenschap krijgen, behalve dat men er dan meerdere kan sturen - maar als er één van beweging veranderd, nemen de andere ook deze toestand in. Dit kan voor een ongewild resultaat leiden wanneer éénzelfde subsamentstelling in een andere project gebruikt wordt, omdat men deze dan onbewust ook mee veranderd. Flexible is in dit opzicht een betere oplossing.

 

Toch heeft ook Adaptive haar eigen uniek voordeel. Een volledig geconstrainde subsamenstelling kan toch nog een bewegelijk opgesteld worden door de combinatie "DRIVE CONSTRAINT" en "ADAPTIVE" te gebruiken . Indien een samenstelling voorzien is met een "Drive Constraint" zal men deze niet meer kunnen benaderen wanneer deze assy wordt ingebouwd. Via de adaptiviteit van de subsamenstelling kan men toch nog afduiken naar de Drive Constraint.

 

METHODE GEBRUIK
FLEXIBLE
  • Minst performant
  • Werkt enkel met beschikbare DOF's
  • Veelvouden van de sub blijven onafhankelijk
ADAPTIVE
  • Performant: Adaptive vordert meer rekenkracht van de PC
  • Kan een drive constraint ook benaderen
  • Verandering over alle veelvouden

 

Bonus tipBonus Tip: Beide methode's zijn gelaagd te gebruiken, dwz dat een samenstelling met vrije DOF's over verschillende niveau's als subsamenstelling kan ingebouwd worden. De bewegingsvrijheid van de initiële samenbouw kan met flexible of adaptiviteit herhalend over de verschillende dieptelagen van een grote samenstelling vrijgemaakt worden.

 

 

 

Top Of Page TOP

 

Admin Pages
 Nederlands | English | Français